Nabídka DVD:

Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka

Kontakt:
Tel.: +420 603 864 275
E-mail: 4film@holna.com

Tomáš Špidlík

Tomáš Špidlík je mistr slova vyřčeného i slyšeného. Celý život hovořil, vyučoval a psal, ale také naslouchal a naslouchá. Má zájem o člověka a jako duchovnímu otci mu mnozí dali nahlédnout do svého nitra. Hlubokým pramenem inspirace se mu stala křesťanská ikonografie. V ní duchovní malíři oblékají Slovo křesťanských Písem do šatu tvarů a barev. Ikony hovoří, ale ne každý jejich řeči rozumí. Číst obrazy, slyšet jejich hlas a předávat jejich poselství je umění a i v něm je Tomáš Špidlík mistrem. Jako tvořivý člověk si na křesťanském základě vybudoval vnitřní svět a životní filozofii a má z čeho dávat. Nakonec nedává jen ze svého, ale z moudrosti staré a zároveň svěže mladé, která má svůj původ v Bohu.

František Hylmar, SJ  • Obchodní zastoupení: Jolana Havelková, Na Hradbách 132, 280 02 Kolín, IČO: 44683367